06-53823361

info@zonnepaneelverkoop.nl

06 53 823 361
 
 

Hagelschade; Kunnen zonnepanelen tegen hagel.

Zonnepanelen en verzekering; Hoe zit dat precies?

ZonZeker Garantiefonds; Wat houdt dat precies in?

Tegenvallende opbrengsten juni 2016;

 

Door hagel alle zonnepanelen kapot

Recent is er in de regio Oost-Brabant / Noord-Limburg een hagelbui geweest met extreem grote hagelstenen, een zogenoemde supercel.


De schade is enorm en ook veel zonnepanelen zijn zichtbaar beschadigd.
HagelschadeSolarTester heeft een mobile testwagen waarmee zonnepanelen op locatie getest kunnen worden. Zij hebben zonnepanelen uit het getroffen gebied getest en geven aan dat veel en waarschijnlijk alle zonnepanelen onzichtbaar beschadigd zijn.
De schade bestaat uit kapotte cellen en daarmee een slecht functionerend PV-systeem.
Verzekeraars zijn er terughoudend om deze schade te vergoeden. Zij vinden dat eerst aangetoond moet worden dat er geen kapotte zonnepanelen geplaatst zijn.

Dit is een zaak die nu door Alius Energy is opgepakt om met de verzekeraars tot een oplossing te komen. Het gehele traject is niet goedkoop. Een test kost voor een installatie van 10 panelen tussen de  € 600,-- en € 750,--, Hierbij komen nog kosten voor demontage en transport naar het testcentrum. Kortom: het is een lange en kostbare weg waarin de verzekeraar erg terughoudend is.

 

 


Moet u zich zorgen maken bij een vergelijkbare schade?


Zonnepaneelverkoop werkt alleen met een select aantal wereldmerken die goed aangeschreven staan. Heeft u voor een omvormer van SolarEdge gekozen dan is het erg eenvoudig om inzichtelijk te maken dat een zonnepaneel kapot is of minder presteert. 

Grafiek Is er gekozen voor het zonnepaneelmerk Winaico? Dan is de schade die in de eerste 2 jaar mocht ontstaan automatisch verzekerd


Met de combinatie van SolarEdge en Winaico bent u het beste af. En inzichtelijk wat de prestaties zijn van elk zonnepaneel en een gratis verzekering van de gehele installatie voor 2 jaar.

Een zonnepaneelsysteem valt onder een opstalverzekering. Het is verstandig om bij uw verzekeraar na te vragen hoe uw installatie verzekerd is, mocht er een schade aan ontstaan.

 De charts zoals in het plaatje te zien is, zijn lastig om juist te interpreteren en hiervoor is technische kennis van zonnepanelen beslist noodzakelijk. Heeft u in het SolarEdge portaal geen mogelijkheid tot de grafieken en zou u dit wel willen. Stuur een verzoek naar info@zonnepaneelverkoop.nl en wij regelen dit voor u zonder extra kosten.

SolarEdge heeft een leuk youtube filmpje gemaakt over het monitoren van een zonnestroominstallatie. www.youtube.com/watch

 


ZonZeker Garantiefonds

 

Sinds kort is Zonnepaneelverkoop lid van het ZonZeker Garantiefonds www.zonzekerzonderzorgen.nl Dit garantiefonds is in het leven geroepen door een groep kleinere installateurs om zekerheden te kunnen bieden naar de klant. Het fonds is een onafhankelijke stichting. Er zijn een aantal voordelen die dit fonds kan bieden met betrekking tot:
Logo ZonZekerZekerheid van uitvoering, (aan) betalingen en garantieverplichtingen, maar ook mogelijkheden tot meer garantie.
Bestaande installaties, geplaatst door  Zonnepaneelverkoop, kunnen gebruik maken van dit garantiesysteem, die 2 varianten heeft.

 

Daarbij is er 1  voorwaarde: de installatie mag maximaal 3 jaar oud zijn. Wij geven eenmalig de mogelijkheid hieraan deel te nemen.
Het garantiesysteem heeft 2 varianten, Zonzeker Basis en Zonzeker Extra.
De zekerheden kunt u zien via www.zonzekerzonderzorgen.nl/zonzeker-voor-eigenaren/de-zekerheden-voor-eindgebruikers/


Een aanvraag kunt u via de site van het garantiefonds regelen maar Zonnepaneelverkoop kan de volledige aanvraag voor u uit handen nemen.  Met de volgende link  komt u direct op de pagina voor een aanvraag.  https://www.zonzekerzonderzorgen.nl/zonzeker-voor-eigenaren/aanmelden-als-eigenaar/

 

Tegenvallende opbrengsten

2016 is voor de zonnepanelen geen goed jaar. De maand opbrengsten in de eerste helft van 2016 zijn matig te noemen. Van Weerstaion Heinenoord, waarmee wij regelmatig contact hebben, hebben wij vernomen dat de licht instraling in de maand juni zelfs 11% onder het langjarig gemiddeld ligt. Dit is dan ook terug te zien in de opbrengsten van de zonnepaneelsystemen en daarmee ook de performance ratio. Wij maken per kwartaal een overzicht van alle systemen die uitgevoerd zijn met een SolarEdge omvormer en optimizers 

 

Een systeLogo SEem moet minimaal 1 jaar opbrengst gegenereerd hebben om mee kunnen tellen in de performance. Ook mag er geen sprake zijn van veranderingen zoals een uitbreiding van de installatie of ontbreken van opbrengstgegevens. De performance is de opbrengst in kiloWattuur (kWh) van het systeemvermogen in kiloWattpiek (kWp)
Hiermee scoren onze systemen gemiddeld 1,00  (factor 1 betekent een opbrengst van 1 kWh voor elke Wattpiek (Wp) ofwel een systeem met 3000 Wp heeft dan een opbrengst van 3000 kWh.
De performance voor de periode 1 juli 2015 tot en met 31 juni 2016 was teruggevallen naar 0,954. Het vorige performance-cijfer staat 4,5% hoger op jaarbasis.

 

Opbrengstberekening SolarEdge systemen

 

In het portaal van SolarEdge staat in Euro aangegeven hoeveel dat een systeem opgebracht heeft. GeldboomMet de huidige energieprijzen is dit voor een aantal systemen niet meer correct. Binnenkort zetten wij voor alle systemen weer een nieuwe kostprijs erin van € 0,195 per kWh.

Heeft u liever een ander bedrag? Stuur een mail met uw prijs en wij zetten dit voor u in het portaal.

Dit wijzigen kunt u niet zelf doen en kan alleen door de installateur gedaan worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij doen dit als service voor alle SolarEdge bezitters die via ons een SolarEdge systeem hebben aangeschaft.

 

Facebook

Heeft u Facebook en heeft u uw installatie op Facebook gezet? Wij zouden heel leuk vinden als u dit met ons zou willen delen. En ook op Facebook zijn wij terugvinden met Zonnepaneelverkoop.nl

dmca.com