Omvormers zijn het hart van de installatie. Zij maken van gelijkstroom (DC) wat door de zonnepanelen opgewekt is, wisselstroom (AC). Tegelijkertijd meten zij de spanning van het net. Deze schommelt rond de 230V. Een omvormer maakt een voltage wat net iets hoger is zodat de stroom teruggaat naar de woning of als het niet nodig is op dat moment, terug op het net. Een goed aangesloten omvormer bepaalt in zekere zin de totale opbrengst van het zonnestroom systeem. Er zijn verschillende type omvormers. De omvormers welke Zonnepaneelverkoop installeert, zijn van SolarEdge. Wij geven u graag advies over de beste omvormer voor uw situatie.

Schaduw kan opgelost worden

Schaduw heeft altijd een negatieve invloed op de opbrengst van een systeem. Ook micro inverters of Poweroptimizers kunnen niet goochelen met de opbrengst van een paneel. Een paneel in de schaduw zal altijd minder opbrengen dan een paneel zonder schaduw. Wat wel mogelijk is, is om de invloed van het paneel in de schaduw geen negatieve invloed te laten hebben op de gehele string. Hierbij is schaduwmanagement al in de ontwerpfase belangrijk. Maar schaduwproblematiek kan opgelost worden. Sommige merken hebben schaduwmanagement. Zo heeft bijvoorbeeld SolarEdge schaduwmanagement op superieur niveau. Bovendien heeft de omvormer een zeer hoog rendement, hoger dan stringomvomers en hoger dan microinverters.
In juli 2013 is een test gedaan tussen 3 wereldmerken omvormers, SolarEdge, SMA en Ephase micro inverter in beschaduwde omstandigheden. Solaredge heeft de hoogste opbrengsten gegenereerd in deze test en de verschillen zijn best groot.

Stroomverlies

Om stroomopbrengstverlies zoveel mogelijk te voorkomen, worden de omvormers altijd zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen gemonteerd. Hierdoor is de kabelafstand tussen de zonnepanelen en omvormer zo kort mogelijk. Het is belangrijk dat de omvormer op een goed geventileerde en stofvrije plaats wordt gemonteerd. Het is ook mogelijk om de omvormers buiten te bevestigen, bijvoorbeeld aan een buitenmuur.  Hierdoor ontstaat er een kleine afstand tussen de omvormer en zonnepanelen en is er dus minimaal stroomverlies. Bijkomend voordeel is dat een omvormer gevestigd aan een buitenmuur beter gekoeld wordt.

Typen omvormers waar wij mee werken

SolarEdge, 1 fase en 3 fase
Deze omvormer werkt met optimizers.

Sofar Solar, 1 fase en 3 fase
Dit is een string omvormer.

Enphase micro omvormers
Dit is een mini omvormer per paneel, deze wordt achter het paneel gemonteerd.

En verder werken we ook met SMA en APS.

SolarEdge

Net als elke omvormer zet het SolarEdge systeem de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom. Het systeem bestaat uit een Power-optimizer met een stringomvormer. De optimizers worden per paneel gemonteerd en functioneren als een MPP-tracker. Hierdoor wordt per paneel de optimale opbrengst aan de string toegevoegd en is er geen negatieve invloed van schaduw, vervuiling, mismatch en oriëntaties die in de reguliere systeemontwerpen juist heel belangrijk zijn. Als 1 paneel in de schaduw ligt van een schoorsteen dan zal alleen dat paneel minder opbrengen en heeft geen negatieve invloed op de totale stringopbrengst. De optimizers geven informatie door over de werking van ieder afzonderlijk zonnepaneel. Verder is SolarEdge een veiliger systeem en gaat langer mee dan een traditioneel systeem. De power- optimizers beveiligen de zonnepanelen ook, door ze automatisch uit te schakelen bij hoge temperaturen of beschadigde kabels. Middels de korte videoclip van SolarEdge wordt duidelijk weergegeven hoe dit in de praktijk werkt: Start video SolarEdge voordelen

De voordelen van SolarEdge

  • Volledige dakbenutting

SolarEdge maakt optimale dakbenutting mogelijk hetgeen resulteert in een esthetischer dak, meer energie en meer besparingen. Bent u van plan om uw installatie in de toekomst uit te breiden? Met SolarEdge is het mogelijk om verschillende paneeltypes met elkaar te combineren waardoor u de mogelijkheid krijgt om uw systeem op een later tijdstip makkelijk uit te breiden.

  • Meer energie van de zon

Net als met kerstboomverlichting, waarbij een kapot lampje een hele string uitschakelt, zal een slecht presterend zonnepaneel dat aangesloten is op een traditionele string-omvormer de prestaties van de hele string negatief beïnvloeden. SolarEdge elimineert dit probleem doordat elk paneel steeds optimaal kan presteren. Meer vermogen = meer besparing op uw energierekening.

  • Gratis online monitoring

Een PV-zonnesysteem zonder monitoring is als een auto zonder dashboard. Hoe snel rijdt u? Hebt u voldoende brandstof? Het SolarEdge gratis online monitoringportaal biedt real-time zicht in de prestaties van elk paneel in uw zonne-installatie en is toegankelijk vanaf elke computer, smartphone of tablet.

  • Grotere veiligheid en betrouwbaarheid

Veiligheid: Wees altijd gerust met het SolarEdge SafeDC TM mechanisme! Uw systeem zal automatisch afschakelen wanneer een omvormer of de AC-stroom wordt uitgeschakeld, hetgeen maximale veiligheid garandeert voor installateurs, monteurs, brandweerlieden en uw eigendom.

  • Betrouwbaarheid & Garantie

Vergeleken bij traditionele string-omvormers leiden SolarEdge omvormers een makkelijk leven. Solar Edge geeft 12 jaar garantie op de omvormer. De SolarEdge power optimizers hebben een garantie van 25 jaar; de garantie-verlenging en omvormer vervangingsopties uit garantie behoren tot de meest betaalbare onder de string-omvormers.

  • Impressie SolarEdge portal

Via het  monitoringportaal is het mogelijk om een aantal demo systemen te bekijken zoals u deze ter beschikking krijgt. U kunt rechts onderin op Demo Account klikken. Binnen de SolarEdge portal hebben wij uitgebreidere mogelijkheden om de meetgegevens van uw systeem te analyseren.

Service Zonnepaneelverkoop
Als een zonnepaneel te ver achter blijft, ontvangt Zonnepaneelverkoop automatisch een melding.  Wij kunnen dan direct contact met u opnemen om een afspraak te plannen om de storing te verhelpen.

Kortom, wilt u meer opbrengst uit ieder zonnepaneel, geen zorgen over de werking en opbrengst van uw zonnepanelen, besparen op onderhoudskosten, toekomstbestendig, flexibel en een vooral veilig systeem, kies dan voor SolarEdge. Wij geven u graag advies over de beste omvormer voor uw situatie.