Hoeveel rendement krijg ik uit zonnepanelen?

Zonnepanelen vangen licht op en zetten dit om in stroom. Van de hoeveelheid licht die op het zonnepaneel valt, zal ongeveer 16% tot 18% daadwerkelijk nuttige energie opleveren. Dit is het rendement van een zonnepaneel. Om te bepalen hoeveel  stroom een installatie zal gaan opleveren, is de hoeveelheid licht belangrijk. Hierbij is het ook belangrijk hoe de zonnepalen uiteindelijk geplaatst worden. Is het een dak op het zuiden of is het beter om een oost / west configuratie toe te passen? En minstens net zo belangrijk: onder welke hellingshoek komen de zonnepanelen te liggen? Maar ook schaduw van schoorstenen, bomen of gebouwen zijn belangrijk om rekening mee te houden. Wij gebruiken speciale software om de exacte schaduw en daarmee de opbrengst van de zonnepanelen te bepalen.

Kortom, het geheel van woonplaats, orientatie, hellingshoek en het soort zonnepaneel en omvormer zal uiteindelijk de totale rendement ofwel de opbrengst van de installatie bepalen.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag op weg.

Zonnepanelen Opbrengst Vergelijker

Zonnepaneelverkoop heeft al vele systemen geïnstalleerd en door velen wordt de vraag gesteld:

“Hoeveel is de opbrengst van de zonnepanelen? ” of  “Wat is het rendement van de zonnepanelen? ”

Om daar een goed antwoord op de te geven gebruiken wij speciale software. Hiermee kunnen wij aan de hand van het adres, hellingshoek van het dak, het merk en type zonnepaneel met de gekozen omvormer een berekening maken van de opbrengst.

Actuele performance grafieken

Een systeem met zonnepanelen kunnen monitoren is heel leuk om te doen. De invloed van bewolking en temperatuur kunnen heel goed weergegeven worden. Maar wat er ontbreekt is de prognose van jou systeem ten opzichte van de werkelijkheid. SolarEdge heeft het mogelijk gemaakt om de gegevens van een zonnestroomsysteem beschikbaar te maken voor eigen gebruik. Daardoor is het voor ons mogelijk een grafiek te maken met de berekende opbrengst (prognose) ten opzichte van de werkelijke opbrengst ofwel er is duidelijk wat het rendement is van een systeem.

Hieronder weergegeven staan van verschillende installaties de actuele gegevens over het afgelopen jaar. Dit zijn live grafieken die elke dag automatisch opnieuw gemaakt worden. Er is gekozen voor de windrichtingen en 2 systemen precies op het zuiden met een totaal andere hellingshoek. Hierdoor is het duidelijk dat de hellingshoek een groot aandeel heeft in de opbrengst van een systeem.

De factor is een opbrengstfactor. Deze factor is berekend over de afgelopen 12 maanden. Dit wil zeggen: Het geïnstalleerd zonnepaneelvermogen kun je met de factor vermenigvuldigen om het juiste aantal kilowattuur te krijgen op jaarbasis. Bijvoorbeeld: 2750Wp x 0,94 = 2585 kWh op jaarbasis.